Podmínky

Základní podmínky zapůjčení

 • K zapůjčení stačí ŘP skupiny B.
 • Minimální věk 21 let
 • K zapůjčení obytného vozu/karavanu požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS).
 • Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 10% / (min. 10.000,- Kč).
 • Minimální doba pronájmu jsou 4 dny.
 • Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy (polepování, šroubování, vrtání atd.).
 • V obytném vozu/karavanu je zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky atd.
 • Je zakázáno v obytném vozu/karavanu převážet jízdní kola, lyže a jiné předměty, které by mohli poškodit vnitřní vybavení.
 • Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši.
 • Zákaz používání běžného toaletního papíru do chemického WC.
 • Zákaz používání chemického WC bez chemie.
 • Obytný vůz se vrací s plně dotankovanou nádrží PHM (motorová nafta).
 • Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.
 • V případě neznalosti některé z manipulace se zařízením obytného vozu/karavanu nebo rady v nouzi může nájemce volat na tel. +420 721 888 444
 • Termín vrácení vozu je stanoven v době od 8:00 - 17:00 v pracovní dny ( tzn. pondělí až pátek)!
 • Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení karavanu bez předchozí telefonické dohody s pronajímatelem, je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč při překročení sjednané doby do 24 hodin, překročí-li prodlení s vrácením obytného vozu/karavanu 24 hodin je nájemce povinen zaplatit za každých započatých 24 hodin prodlení smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč.
 • Během Vaší dovolené možnost parkování zdarma u nás v areálu.

Platební podmínky

 • Rezervace obytného vozu/karavanu na daný termín (e-mail, tel.) platí pouze 5 dnů. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha, která slouží jako blokace termínu.
 • Pokud nebude záloha v uvedené době uhrazena, obytný vůz/karavan bude dále nabízen jako volný.
 • Při vyzvedávání obytného karavanu se doplácí nájemné a skládá se vratná kauce (karavan - 10.000,- Kč, auto - 20.000,- Kč) na případné škody nekryté havarijním pojištěním atd.
 • Platbu je možné uhradit v hotovosti. Vratná kauce se skládá pouze v hotovosti.

Rezervační zálohy

 • Rezervační záloha ve výši 30% (min. 3000,- Kč) je splatná 5 dní od potvrzení rezervace.
 • POZOR - vyčkejte s platbou na informační e-mail s uvedením údajů k platbě.
 • Rezervační záloha se při stornování 4 týdny před začátkem termínu vrací v plné výši (s odečtením manipulačního poplatku 500,- Kč). Po této době je záloha nevratná.

Předání a vrácení

 • Obytné vozy/karavany se předávají dle dohody v sídle společnosti, nebo na místě dohodnutém se zákazníkem.
 • Karavan musí být předán v odpovídajícím stavu uklizený, čistý, vyprázdněná a vypláchnutá kazeta chemického WC.
 • Při vrácení neuklizeného karavanu (septik, koupelna, kuchyně atd.) účtujeme částku 1.500,- Kč (kazeta WC je potřeba vylít a vypláchnout), při znečištění olejem, barvou atd. účtujeme částku 5.000,- Kč.
 • Převzetí vozidla a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá cca 30 min. (doporučujeme účast všech členů rodiny).
 • Pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody, opotřebení dílů či součástí, oznamte tuto skutečnost při vrácení karavanu. Pokud jsou škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, je třeba toto nahlásit ještě před návratem (tel., e-mail, SMS).

V případě poruchy

 • Všechny naše obytné vozy jsou pravidelně servisovány a kontrolovány, ale i přesto může dojít k poruchám některých spotřebičů nebo jiných částí karavanu.
 • Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele.
 • Nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný účet, bude Vám proplacen při vrácení vozidla.

V případě nehody/poškození

 • V případě škody na obytném karavanu (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci karavanem je nutné vždy přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu.
 • Pořiďte fotodokumentaci.
 • Informujte neprodleně pronajímatele.

Storno poplatky

 • Rezervační záloha se při stornování 4 týdny před začátkem termínu vrací v plné výši (s odečtením manipulačního poplatku 500,- Kč). Po této době je záloha nevratná.

Odstoupení pronajímatele od rezervace

 • Při poškození obytného karavanu v rozsahu bránícímu pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se vrací v plné výši.